Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт компанії ТОВ «Дует», розташований на доменному імені udobniy.com, може отримати про Користувача під час використання сайту.

 1. Визначення термінів

  1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни: «Адміністрація сайту udobniy.com (далі - Адміністрація сайту)» - уповноважені співробітники для управління сайтом, що діють від імені компанії ТОВ «Дует», які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
  2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно визначеної, або тієї, що визначається, фізичної особи (суб'єкта персональних даних).
  3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, змін), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
  4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Оператором або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
  5. «Користувач сайту udobniy.com» - особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет, і використовує сайт компанії.
  6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, що зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожного разу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
  7. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.
 2. Загальні положення

  Використання Користувачем сайту udobniy.com означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

  У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

  Діюча Політика конфіденційності застосовується лише до сайту udobniy.com. Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.

  Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту

 3. Предмет політики конфіденційності

  1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає Адміністрації сайту при оформленні заявки для надання послуг.
  2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті і містять таку інформацію:
   1. Ім'я користувача;
   2. Контактний телефон Користувача;
   3. Адреса електронної пошти (e-mail). (e-mail).
  3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( «піксель»)::
   • IP адреса;
   • інформація з cookies;
   • інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);
   • час доступу;
   • адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
   • реферер (адреса попередньої сторінки).
   1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що вимагають авторизації.
   2. Будь-яка інша особиста інформація,що не вказана вище, підлягає надійному зберіганню і заборонена до розповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.
 4. Мета збору персональної інформації користувача

  1. Мета збору персональної інформації користувача:
   1. Ідентифікації Користувача, який оформив заявку.
   2. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
 5. Способи і терміни обробки персональної інформації

  1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
  2. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
  3. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
 6. Зобов'язання сторін

  1. Користувач зобов'язаний:
   1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.
   2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
  2. Адміністрація сайту зобов'язана:
   1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
   2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
   3. Вжити заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до порядку, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому обороті бізнесу.
 7. Відповідальність сторін

  1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, завдані Користувачу у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до закону України «Про захист персональних даних», за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
  2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
   1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
   2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
  3. Була розголошена за згодою Користувача.
 8. Вирішення суперечок

  1. До звернення в суд з позовом через суперечки, що виникають із відносин між Користувачем сайту і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
  2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати її розгляду.
  3. При недосягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
  4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.
 9. Додаткові умови

  1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в діючу Політику конфіденційності без згоди Користувача.
  2. Адміністрація сайту має право вносити зміни в діючу Політику конфіденційності без згоди Користувача.
  3. Всі пропозиції або питання щодо діючої Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: info@udobniy.com
  4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://udobniy.com/politika-konfidencialnosti